Enviro Quality Control B.V. is door de Raad voor Accreditatie als type A inspectie-instelling geaccrediteerd: I188
De EQC B.V. inspectie werkzaamheden onder deze accreditatie, zijn hier te vinden.

 


Enviro Quality Control 
Daalseweg 1b 
NL 3611 AA Oud-Zuilen 

ing. A. Steerenberg 

T: +31 30 244 1404 
F: +31 30 244 1406 

Stuur e-mail 

EQC.nu Nieuwsbrief 
Aanmelden 
Archief 

Algemeen - Inspectie

Lekdetectie-
en lokaliseringssysteem


Algemeen - Inspectie

Enviro Quality Control is gespecialiseerd in inspectie bij de aanleg van kunststof geomembranen voor afdichting van vuilstortplaatsen en reststofbergingen.

Diezelfde specialisatie zetten we in bij:
We inspecteren:
  • aanleg van afdichtingslagen met kunststof geomembranen en geotextielen, inclusief combinatieafdichtingen
  • het maken van lasverbindingen in kunststof geomembranen
  • het maken van kunststof bouwelementen
  • aanleg van granulaire afdichtingslagen op basis van zandbentoniet, inclusief combinatieafdichtingen
  • aanleg van granulaire afdichtingslagen met hydrostab inclusief combinatieafdichtingen
  • aanleg van afdichtingslagen met bentonietmatten inclusief combinatieafdichtingen.

Grondig en betrouwbaar
Inspectie door EQC is grondig en betrouwbaar. De Raad voor de Accreditatie heeft dit onderstreept door ons te accrediteren op de inspectienorm NEN-EN-ISO/IEC 17020. De interne kwaliteitsprocedure waarborgt de kwaliteit van ons werk. Maar misschien is de beste waarborg voor onze kwaliteit wel onze mentaliteit. Werk moet goed worden uitgevoerd. "Zand erover" is niet onze manier om met kleine slordigheden om te gaan.

Het accreditatiecertificaat van de RvA inclusief een overzicht van alle werkzaamheden die EQC onder accreditatie uitvoert is hier te vinden


Onafhankelijk
EQC werkt volstrekt onafhankelijk. Vier gekwalificeerde inspecteurs voeren de inspecties uit. Een intern kwaliteitssysteem - en consequente toepassing daarvan - zorgt ervoor dat we ons hoge peil en onze onafhankelijkheid strikt bewaken.


Klachten en beroep
In het geval dat er een opmerking, mededeling, dispuut of geschil is over EQC of de manier waarop medewerkers van EQC hun werk uitvoeren, dan wordt volgens de klachtenprocedure geborgd dat het indienen, het onderzoek ervan en de beslissing erover niet leiden tot afkerende maatregelen tegen de indiener van de klacht. Klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier of via e-mail (klachtenberoep @eqc.nu).

Hoe behandelen wij uw klacht?
Voor het behandelen van uw klacht kunt u hier de klachtenprocedure inzien.

Beroepsprocedure
Een beroep heeft betrekking op het verzoek tot heroverweging van een genomen (certificatie)-besluit. Een beroep dient schriftelijk (per post of per e-mail klachtenberoep @eqc.nu) ingediend te worden bij EQC. De ontvangstbevestiging vanuit EQC zal daarbij worden aangemerkt als datum van indienen van het beroep.