Beste lezers,
In deze tweede editie van EQC.nu vindt u nieuwsfeiten over Geologger, dat nu echt aan zijn Nederlandse opmars lijkt te zijn begonnen. Verder feiten over storten in Nederland en een internationaal symposium.
We danken iedereen voor de positieve reacties op het eerste nummer van EQC.nu! - Andries Steerenberg
Geologger op de C2 Deponie
C2 Rotterdam BV heeft de beoordeling aangevraagd van de geschiktheid van Geologger in een bovenafdichting van de stortplaats C2 Maasvlakte. Geologger dient daar als alternatief voor een leksignaleringsconstructie die bestaat uit een controle-zandlaag en een systeem van leksignalering.
Op 6 februari 2007 nam het Expertisenetwerk Bodembescherming (ENBB) die eerste adviesaanvraag in behandeling. Het ENBB adviseert over gelijkwaardigheid en duurzaamheid van alternatieve technieken, methoden en materialen voor toepassing als milieubeschermende voorziening op stortplaatsen.
Onderzoek levensduur minerale afdichtingslagen
Op het vorig jaar gehouden 17e Nürnberger Deponieseminar zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd van een drie jaar durend onderzoek van zeven proefvakken voor een alternatieve minerale afdichting in een bovenafdichting.
Hier zijn onder andere een bentonietmat, Trisoplast en de ML40 toegepast. Er is een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende materialen in de toenemende doorlatendheid. Opmerkelijk is dat de resultaten van Trisoplast ontbreken. Het onderzoek zal de komende twee jaar nog worden voortgezet. De gepresenteerde resultaten zijn hier te downloaden


Symposium Sardinië 2007
Voor alweer de elfde keer wordt van 1 – 5 oktober 2007 op Sardinië het International Waste and Landfill Symposium gehouden. Voor informatie en aanmelding:
www.sardiniasymposium.it

Provincie Flevoland scoort excellent met Geologger
De VROM-Inspectie prijst de provincie Flevoland omdat zij innovatie ondersteunt door in te stemmen met het gebruik van het elektronisch lekdetectiesysteem Geologger voor het afdichten van stortplaats Het Friese Pad.
Hierdoor kan binnen acht dagen worden gereageerd op lekkage. Bij een minerale afdichting kan het wel 25 jaar duren voor een lek geconstateerd wordt. De Inspectie beschouwt elektronische lekdetectie als nazorg van stortplaatsen als een voorbeeld voor andere provincies. Zie voor het persbericht:
http://www.almerenu.nl/Home/&/8833/
Het volledige rapport staat op de site van VROM
http://www.vrom.nl/get.asp?file=docs/publicaties/7145. pdf&dn=7145&b=vrom


Opdracht kwaliteitscontrole stortplaats
Het Friese Pad

Enviro Quality Control heeft opdracht gekregen voor de kwaliteitscontrole bij de aanleg van in totaal 215.000 m2 bovenafdichtingsconstructie . Dit wordt een enkelvoudige afdichting (kunststoffolie) met het lekdetectiesysteem Geologger.
Na de afdichting wordt op de voormalige stortplaats een golfbaan aangelegd.

Storten weer toegenomen
Cijfers over de afvalsector in Nederland zijn te vinden op een poster die de Vereniging Afvalbedrijven in oktober 2006 heeft gepubliceerd. Die poster kan hier worden gedownload. Ook in het Jaarbericht 2005 van de Vereniging Afvalbedrijven zijn kengetallen over sector opgenomen.
http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/downloads/afvalforum_poster_cijfers_2006.pdf

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen - Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu