Beste lezers, hier is de eerste EQC.nu
Dit digitale nieuwsbericht geeft u een kort en zakelijk de highlights op het gebied van onze werkzaamheden en de toepassing van Geologger voor afdichtingsconstructies van stortplaatsen en vloeistofdichte voorzieningen. Daarnaast zult u geïnformeerd worden over ervaringen en onderzoeksresultaten uit binnen- en buitenland en over veranderde regelgeving op dit gebied door nieuwe inzichten in Europees verband.
Ook houden we u regelmatig op de hoogte van nieuwe en uitgevoerde projecten van EQC, de ter visie liggende BRL"e;s en vaktechnische seminars in binnen- en buitenland.
Met eenvoudige links kunt u deze informatie ophalen.
Namens alle medewerkers van EQC een gezond en voorspoedig 2007! - Andries Steerenberg
Terugblik symposium kwaliteit met zekerheid
Op 9 juni, de dag van de start van het WK2006 vond het symposium " Kwaliteit met zekerheid" plaats. De presentatieruimte van het nieuwe gebouw van Afvalzorg was overvol voor dit door EQC georganiseerde symposium. Gemist? Of nalezen? Download de presentaties op www.eqc.nu

De slogan "Kwaliteit met Zekerheid" die EQC hanteert is het verkrijgen van Kwalitatief hoogwaardige inspecties met de zekerheden die opgesloten zitten in de accreditatie [I88] van EQC door de Raad van Accreditatie, zoals type A inspectie-instelling, hoog opgeleid personeel en een aansprakelijkheidsverzekering. Meer info hierover op onze site www.eqc.nu en www.rva.nlGeologger lokaliseert gaten in afdichting Schoteroog
Bij baggerwerkzaamheden in de grachten van Haarlem zijn een aantal granaten gevonden, die tot explosie zijn gebracht door EOD op de voormalig stortplaats Schoteroog. Met behulp van het lekdetectiesysteem Geologger is vastgesteld dat de folie een aantal gaten vertoonde. Deze zijn door de Cofra gerepareerd. Klik hier voor meer info
Progeo News
Progeo de producent van het lekdetectiesysteem Geologger, voor stortplaatsen en Smartex voor dakconstructies brengt periodiek een newsbrief uit. Deze is hier te downloaden.
In de newsbrief wordt o.a. melding gemaakt dat Progeo een meerderheidsbelang heeft verworven in het bedrijf Sensor. Daarnaast heeft de onderneming Progeo Monitoring GmbH per 15 oktober 2006 het ISO 9001:200 certificaat.
Inspectie lasmethoden op de bouwplaats
EQC heeft in 2006 ervaringen opgedaan in het testen van lasverbindingen met een mobiele trekbank op de bouwplaats in overeenstemming met de richtlijn DVS 2226. Hieruit bleek dat een groot aantal lasverbindingen niet aan de gestelde afpelsterkte voldeed. Dit had veelal te maken met een onjuiste afstelling van de lasmachines. Ook waren temperatuur, snelheid en aandrukkracht niet altijd goed ingesteld. Door deze extra inspectiemethode kan zekerheid worden verkregen over de kwaliteit en de afpelsterkte van de lasverbindingen voordat deze worden uitgevoerd.Zandscheidingsbekkens Slufter gebruiksklaar
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de zandsedimentatiebekkens in gebruik genomen. Deze drie bekkens met een totale oppervlakte van 75.000 m2 zijn voorzien van het lek-detectie-systeem Geologger. Tijdens en na de bouwfase zijn elf beschadigingen in de folie vastgesteld. Voor meer informatie kijk op www.portofrotterdam.nlTrimble GPS-systeem
EQC beschikt over een Trimble R8 GPS-systeem. Hiermee kunnen de te inspecteren objecten, zoals de kunststoffolie, repararaties en doorvoeringen eenvoudig worden ingemeten. De positie van alle foliebanen, de langs- en dwarslassen, zijn hierdoor digitaal vastgelegd. Deze gegevens zijn de basis voor een revisietekening en kunnen ook gebruikt worden voor het bepalen van de hoeveelheden. www.geometius.nl

Die sichere Deponie
Op 1 en 2 februari 2007 organiseert het SKZ in Würzburg weer het jaarlijks congres "Die sichere Deponie". Vakdeskundigen uit binnen- en buitenland presenteren de laatste onderzoeksresultaten van gedaan onderzoek op de diverse materialen die toegepast worden in de stortplaatsen. Aanmelden via: www.skz.de

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen - Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu