Beste lezers,
We zijn dit jaar weer volop met een groot aantal projecten bezig. Een paar daarvan staan in deze EQC.nu. De positieve reacties die we steeds op EQC.nu krijgen voelen we als een stimulans om deze nieuwsbrief te blijven maken.

In dit nummer staan we stil bij de afdichting bij de verbreding van de rijksweg A2, de uitbreiding van het bedrijfsterrein bij Heros en de bouw van de GFT-vergisting bij de VAR. In alledrie deze projecten heeft Enviro Quality Control een rol. Het Friese Pad, waarbij we al jaren nauw betrokken zijn, nadert zijn voltooiing.
Verder is het levensduuronderzoek van Geologger afgerond, met resultaten waar we blij mee zijn omdat ze ons vertrouwen in dit lekdetectiesysteem weer onderbouwen. Nou nog de gewenste erkenning in het Stortbesluit.

Nog een aantal weken en dan gaan de eersten alweer op zomervakantie. Alvast een fijne zonnige zomer gewenst!
Met vriendelijke groet, Andries Steerenberg
Levensduur Geologger minimaal 100 jaar
TNO Industrie en Techniek heeft het onderzoek naar de levensduurverwachting van het lekdetectiesysteem Geologger, in opdracht van NV Afvalverwerking Het Friese Pad, afgerond.

De conclusie van TNO is dat de Geologger-kabel minimaal 100 jaar meegaat. Met deze conclusie is er geen belemmering meer om een enkelvoudige afdichting met Geologger ook in andere provincies dan Flevoland toe te passen. Dat feit kan ook in het nieuwe Stortbesluit worden meegenomen.


Uitbreiding bedrijfsterrein Heros
Heros te Sluiskil is een bedrijf dat sterk groeit en er worden steeds meer nieuwe activiteiten ontwikkeld op het bedrijfsterrein. Een voornaam aandeel daarin is de ontwikkeling van het Biopark-Terneuzen, waarbij Heros het afvalwater uit het nabij te vestigen tuinbouwgebied gaat verwerken. Ook de bouw van een biodieselfabriek op het terrein van Heros is in volle gang. Om dit alles de realiseren is het naastgelegen terrein van 8 ha aangekocht.
Een voorwaarde bij de koop was dat de activiteiten op dit terrein aan de Sluiskilse kant aan het zicht worden ontrokken door de aanleg van een landschapswal.
De aanleg van deze landschapswal, waarbij een onderafdichting is aangebracht, is door EQC ge´nspecteerd. Deze afdichting wordt gecontroleerd met behulp van het lekdetectiesysteem Geologger.
   


Commentaar op (concept) gelijkwaardigheidsbeoordeling Geologger
IPO heeft ons medegedeeld dat het gezamenlijk commentaar van Afvalzorg Deponie, NV Afvalverwerking Het Friese Pad, C2 Rotterdam en Progeo Monitoring GmbH op de gelijkwaardigheidsbeoordeling van Geologger verwerkt is in een nieuw rapport. Verwacht wordt dat het vaststellen van het rapport binnen enkele maanden op de agenda van IPO komt te staan.
De bovengenoemde partijen hebben het Ministerie van VROM en Bodemplus aangeboden om samen te werken aan de herziening van het Stortbesluit. Op dit aanbod hebben VROM en Bodemplus nog niet gereageerd.


Interessant symposium:
7-10 september 2008

het 4de European Geosynthetics Conference in Schotland http://www.eurogeo4.org/

Verbreding A2 Culemborg-Deil
Het project Verbreding A2 Culemborg-Deil heeft als doel het verbeteren van de verkeersafwikkeling op de A2 en de aansluitingen, het terugdringen van het sluipverkeer, het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefmilieu. De A2 wordt hiervoor verbreed van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken over een lengte van 12 km, met de mogelijkheid voor een toekomstige aan te leggen 5de rijstrook. Enviro Quality Control heeft van de Combinatie Heijmans ľ Martens Van Oord V.O.F. de opdracht gekregen voor de kwaliteitscontrole van de afdichtingsconstructie op het CAT II ophoogmateriaal. De opdrachtgever voor deze verbreding, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelde de eis dat een geaccrediteerde inspectie-instelling de hele afdichtingsconstructie zou inspecteren. EQC heeft deze accreditatie al sinds 2005. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2007 de oplevering wordt verwacht uiterlijk in augustus 2010.


Stortplaats Het Friese Pad is afgedicht
In mei zijn op stortplaats Het Friese Pad de laatste doorvoeringen in de kunststoffolie gemaakt, wat betekent dat de stortplaats nu is afgedicht. Met behulp van het lek-detectiesysteem Geologger zal nu worden vastgesteld of er in aanlegfase schade aan de afdichting is ontstaan. De bouw van de 9-holes golfbaan is in volle gang.


Geologger als extra controle voor de vloeistofdichtheid bij VAR
VAR is gestart met de bouw van een gft-vergistings-installatie. In de installatie wordt jaarlijks zestigduizend ton gft-afval verwerkt tot groene stroom. Met de bouw is een investering van 11,5 miljoen euro gemoeid. Als alles volgens plan verloopt, is de vergistingscentrale eind van dit jaar in werking.
Als extra controle van de vloeistofdicht-heid is het lekdetectiesysteem Geologger aangelegd. Met het systeem kan zowel de temperatuur, de vochtigheid als de vloeistofdichtheid onder de installatie worden vastgesteld. De vergister wordt gebouwd op het VAR- terrein in Wilp-Achterhoek langs de snelweg A1. Het gft-afval uit de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht wordt bij VAR verwerkt. Meer informatie en de animatie van de bouw kunt u hier zien. http://www.var.nl/algemeen/vergistinginstallatie.php


De EQC.nu in 2007 - Is er mogelijk een EQC.nu u ontgaan in het afgelopen jaar dan kunt u hier deze downloaden

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen
Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu