Beste lezers,
Bij het schrijven van een EQC.nu valt altijd op hoeveel vorderingen we de afgelopen tijd hebben gemaakt. Dit is alweer de derde jaargang van EQC.nu. Inmiddels kunnen we schrijven over vertrouwde projecten – zoals het Friese Pad en Schoteroog, waar Geologger de afgelopen maanden lekken en beschadigingen vroegtijdig signaleerde.
De accreditatie van EQC van de Raad voor Accreditatie is alweer aan zijn vierjaarlijkse herbeoordeling toe.
Ons standpunt over de levensduur van bentoniethoudende afdichtingen krijgt steeds meer weerklank en TNO buigt zich over de verwachte levensduur van Geologger. En gelukkig zijn er ook nog altijd nieuwe projecten te melden.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van al deze onderwerpen. Het maken van zo’n overzicht geeft mij de voldoening dat EQC, mét u, nog steeds goed op weg is.
Met vriendelijke groet, Andries Steerenberg

Uitbreiding stortplaats Zeeasterweg
In opdracht van Afvalzorg heeft EQC de kwaliteitscontrole uitgevoerd bij de aanleg van de onderafdichtingsconstructie van het compartiment op de stortplaats Zeeasterweg in Lelystad. De firma Genap heeft de 1,2 hectare HDPE-folie (2 mm) verwerkt.Gaten in afdichtingsconstructie Het Friese Pad
Het lekdetectiesysteem Geologger signaleerde dat de afdichtingsconstructie van Het Friese Pad een lek vertoonde. Op 2 februari is het gat vrijgegraven.
Er bleek een snee in de kunststoffolie te zitten.

Op 17 april is een tweede gat in de kunststoffolie gerepareerd. De oorzaak van dit gat was, naar het zich nu laat aanzien, een sjalonstok. Geologger heeft ook dit zeer nauwkeurig vastgesteld.


Levensduur bentoniethoudende afdichtingen staat ter discussie
Door SenterNovem Bodem+ is verzocht om een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) op te stellen voor de beoordeling van de aantasting en de levensduur van bentoniethoudende afdichtingen in IBC-voorzieningen.
In het verleden zijn verschillende studies uitgevoerd naar de aantasting en levensduur van minerale afdichtingen.
EQC zal haar expertise inbrengen in de werkgroep, die door NEN wordt geleid.Uitbreiding stortplaats Elhorst-Vloedbelt
In opdracht van Twence Afval en Energie b.v. heeft EQC de algehele kwaliteitscontrole uitgevoerd bij de aanleg van de onderafdichtingsconstructie van het compartiment 4B-5A op de stortplaats Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.
De firma Prose Kunststoffen heeft de 2 mm HDPE folie aangebracht. Het stortvak is inmiddels in gebruik genomen.
Bergingbassins Afval Energie Bedrijf Amsterdam
Op het terrein van het AEB aan de Australië- havenweg zijn vier bergingsbassins voor het proceswater aangelegd. De kwaliteitscontrole is door EQC uitgevoerd. De firma Cofra heeft de foliewerkzaamheden uitgevoerd.


Herbeoordeling door Raad voor Accreditatie
Op 23 maart 2009 heeft de Raad voor Accreditatie de vierjaarlijkse herbeoordeling bij EQC uitgevoerd. De vakdeskundige heeft hiervoor een bezoek gebracht aan de stortplaats Elhorst Vloedbelt te Zenderen en het kantooronderzoek is door de teamleider uitgevoerd. Op basis van deze herbeoordeling heeft EQC haar accreditatie opnieuw behouden.


Beschadiging en reparatie afdichting Schoteroog
Door het aanbrengen van verticale drains binnen de afdichtingsconstructie van de voormalige stortplaats Schoteroog is de kunststoffolie op meer dan 30 plaatsen beschadigd. Deze beschadigingen zijn door Geologger vastgesteld en gelokaliseerd.
De inspectie en controle van deze reparaties is door EQC onder de RvA-accreditatie uitgevoerd.Levensduur Geologger
TNO heeft in opdracht van Progeo Monitoring, de producent van Geologger, de levensduur van Geologger vastgesteld. De Nederlandstalige samenvatting/conclusies bevat onder andere de volgende uitspraken:

Langeduur bescherming van de Geologger kabel:
"Het betrof hier exposities bij verhoogde temperatuur in lucht en in een waterige zeepoplossing welke representatief worden geacht voor 100 jaar onder verwachte grondcondities waarbij de temperatuur lager is dan 20 °C."
Levensduur detectiepunt:
"Er wordt geen desintegratie van de detectiepunten in de Geologger kabel binnen 100 jaar verwacht gegeven de verwachte grondcondities."

Deze onderzoeksresultaten leiden naar onze mening tot de conclusie dat een bovenafdichting bestaande uit een kunststoffolie en Geologger een levensduur van 100 jaar heeft. De werkgroep BENTIN zal nu een advies opstellen aan IPO Nazorg.
Zie voor meer informatie www.geologger.nl

De EQC.nu in 2009 - Is er mogelijk een EQC.nu u ontgaan in het afgelopen jaar dan kunt u hier deze downloaden

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen
Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu