Beste lezers,
Onze digitale nieuwjaarskaart is niet bij iedereen goed aangekomen. Die kaart, en vooral de bijbehorende wensen, willen we u niet onthouden. Hier kunt u de kaart downloaden. Onze beste wensen heeft u alvast!

2007 was een enorm druk en succesvol jaar voor EQC. Dat ziet u ook in deze EQC.nu: we rondden het jaar af met een percolaatbassin bij Afvalzorg en uitbreiding van de stortplaats bij de VAR. Enviro Quality Control gaf samen met andere partijen commentaar op het concept voor de gelijkwaardigheidsbeoordeling van Geologger.
Intussen is 2008 in volle gang. Voor het komende jaar staat weer een aantal mooie projecten op de rol.
Daarvan houd ik u graag in de volgende EQC.nu op de hoogte.
Met vriendelijke groet, Andries Steerenberg
Kwaliteitscontrole bij de VAR
De VAR zet afval zoveel mogelijk om in bruikbare producten, zoals secundaire grondstoffen en energiedragers. Maar er blijven altijd restproducten over die moeten worden gestort. Daarom heeft de VAR een nieuw stortvak van ca. 2,7 ha. ingericht. Dit wordt in 2008 in gebruik genomen. EQC heeft de complete kwaliteitscontrole hiervoor uitgevoerd.
 


Nieuw percolaatbassin stortplaats Nauerna
De stortplaats Nauerna kreeg in 2007 een nieuw percolaatbassin. Het ligt op de plaats van het bestaande percolaatbassin I. Afvalzorg gaf opdracht voor het nieuwe bassin. Bij de aanleg is 2 mm HDPE-folie gebruikt. Het bassin heeft een inhoud van 14.000 m². EQC heeft de kwaliteitscontrole uitgevoerd.
   
Concept gelijkwaardigheidsbeoordeling Geologger nog lang niet goed
Enviro Quality Control heeft in december 2007 samen met Afvalzorg Deponie, NV Afvalverwerking Het Friese Pad, C2 Rotterdam en Progeo Monitoring GmbH commentaar geleverd op het (concept) gelijkwaardigheids- beoordeling Geologger van het ENBB.
Het commentaar is kritisch. Samengevat stelden we:
•  Er zijn geen functionele eisen geformuleerd op basis waarvan de gelijkwaardigheidsbeoordeling is uitgevoerd. Dit is essentieel voor een verantwoorde beoordeling.
•  De criteria die wel zijn gehanteerd zijn deels onjuist, onvolledig of onnavolgbaar uitgewerkt.
Samen met het Ministerie van VROM en Bodemplus willen we graag werken aan de herziening van het Stortbesluit. Ook dat hebben we duidelijk gemaakt. We wachten op de reactie van het IPO, VROM en Bodemplus.

EQC spreekt op Duits symposium
Na een succesvol symposium in 2005 is in januari 2008 voor de tweede keer bij Progeo een symposium gehouden. Hierbij stond de nieuwe Duitse wetgeving voor stortplaatsen centraal, de zogenaamde "Intergrierte Deponieverordnung, IDepv" .
Daarin is vastgelegd dat een tijdelijke afdichting met een lekdetectiesysteem gelijkwaardig is aan een definitieve afdichting. Ook de laatste productontwikkelingen en uitgevoerde projecten werden gepresenteerd.

Interessante symposia:
7-10 september 2008: het 4de European Geosynthetics Conference in Schotland: http://www.eurogeo4.org


De EQC.nu in 2007 - Is er mogelijk een EQC.nu u ontgaan in het afgelopen jaar dan kunt u hier deze downloaden

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen
Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu