Beste lezers,
Enviro Quality Control blijft sterk in beweging. In deze EQC.nu leest u over de aanleg van regenwaterbassins bij het kassenproject Californië in Horst. Enviro Quality Control voerde de kwaliteitscontrole uit. Op het Friese Pad is een open dag gehouden voor de stortplaatsbeheerders, het bevoegd gezag en adviesbureaus.
De Raad voor Accreditatie heeft EQC na de jaarlijkse audit op 5 november voortzetting van de accreditatie verleend: ons kwaliteitssysteem toonde geen enkele afwijking. We werken dus op ons eigen hoge niveau verder. Het eind van het jaar 2007 is al in zicht maar tot die tijd zijn er nog veel inspecties uit te voeren.
 
Alvast fijne dagen gewenst en tot volgend jaar bij de nieuwe EQC.nu. Met vriendelijke groet, Andries Steerenberg
Open dag Het Friese Pad
Stortplaatsbeheerders, het bevoegd gezag en advies-bureaus waren op 31 oktober welkom voor een open dag, op initiatief van NV Afvalverwerkingbedrijf Het Friese Pad. De directeur van Het Friese Pad, de heer A. Smit, kon circa 70 belangstellenden begroeten in het Van der Valk Hotel. Na een terugblik en het nemen van het besluit om een enkelvoudige afdichting (kunststoffolie) met het lekdetectiesysteem Geologger toe te passen werden de bezoekers per bus naar het werk vervoerd. Hier kregen zij een rondleiding. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de bar van het hotel.
Download hier de presentatie van Oranjewoud.
 
De bezoekers kwamen met de bus naar de stortplaats

Audit door Raad voor Accreditatie
Op 5 november heeft de Raad voor Accreditatie de jaarlijkse audit bij EQC uitgevoerd. De vakdeskundige heeft hiervoor een bezoek gebracht aan de stortplaats Het Friese Pad.
Hij heeft tijdens deze audit geen enkele afwijking vastgesteld in het kwaliteitssysteem van EQC, wat betekent dat EQC haar accreditatie heeft behouden.
 
De vakdeskundige Dipl-Ing. R. Witte en Andries Steerenberg tijdens de audit.
Jean-Paul de Jong met Andries Steerenberg bij de Stichting Klein Galgenwaard

EQC accommodatiesponsor van Klein Galgenwaard
Enviro Quality Control ondersteunt de Stichting Klein Galgenwaard waarvan de (oud) FC Utrecht speler Jean-Paul de Jong de initiator en motivator is. EQC vind het belangrijk dat ook zwakkeren in onze samenleving een kans krijgen. De Stichting Klein Galgenwaard wil met name voor achtergestelde groepen in de regio Utrecht sportbeoefening toegankelijk maken en deze groepen door middel van sport weer nadrukkelijker en op een positieve wijze betrekken bij het maatschappelijke proces. Voor meer informatie zie www.kleingalgenwaard.nlWaterberging in kassengebied Californië te Horst
Het nieuwe kassengebied Californië in Horst heeft 43.000 m² waterbergingbassins. In opdracht van Arcadis heeft EQC er de kwaliteitscontrole uitgevoerd. Voor de bassins is een 1,5 mm dikke gecertificeerde HDPE-folie gebruikt.

Symposium Progeo op 22 en 23 januari 2008
Na een succesvol symposium in 2005 wordt nu in januari 2008 voor de tweede keer bij Progeo een symposium gehouden. Hierbij staat de nieuwe Duitse wetgeving voor stortplaatsen centraal, de zogenaamde "Intergrierte Deponieverordnung, IDepv".
Daarin is vastgelegd dat een tijdelijke afdichting met een lekdetectiesysteem gelijkwaardig is aan een definitieve afdichting. Ook de laatste productontwikkelingen en uitgevoerde projecten worden gepresenteerd.
Voor meer informatie en aanmelding zie de site van Progeo.

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen
Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu