Beste lezers,
Bouwen en controleren, het gaat het hele jaar door. Zelfs in de zomer, als iedereen vakantie lijkt te hebben, blijkt er veel werk te worden verzet. Kijkt u deze EQC.nu maar ‘s door, waar het opvallendste deel van de oogst van zomer 2008 voor u op een rijtje staat. EQC heeft met plezier en enthousiasme aan deze projecten gewerkt. En natuurlijk gaan we daar dit najaar gewoon mee door!
Met vriendelijke groet, Andries Steerenberg
Renovatie dakconstructie Universiteit Leiden
Omdat onder de daktuin het computercentrum van de Universiteit is gevestigd, kiest men voor de zekerheid dat een eventuele lekkage in het dak direct wordt opgemerkt. Topcomfort heeft het dak en de daarop aanwezige daktuin gerenoveerd. Zowel de isolatie als de dakbedekking en de daktuin zijn opnieuw aangebracht. Voor een permanente controle van de lekdichtheid van het dak is het lekdetectiesysteem Smartex ingebouwd. Het Smartex-systeem is gekoppeld aan het gebouwbeheerssysteem. De plaats van een eventueel lek in het dak kan hierdoor direct worden weergegeven.Waterberging in kassengebied Californië fase 2B te Horst
Het nieuwe kassengebied Californië fase 2B in Horst kreeg twee waterbergingbassins. Arcadis vroeg EQC de kwaliteitscontrole hiervoor uit te voeren, en dat hebben we uiteraard gedaan. Voor de aanleg van deze bassins is een 1,5 mm dikke Kiwa-gecertificeerde HDPE-folie gebruikt.
   


Link naar voorgaande EQC.nu

Geologger bewaakt uitbreiding bedrijfsterrein Heros
Heros te Sluiskil is een bedrijf dat sterk groeit en er worden steeds meer nieuwe activiteiten ontwikkeld op het bedrijfsterrein. Om daarvoor ruimte te maken is het naastgelegen terrein van 8 ha aangekocht. Een voorwaarde bij de koop was dat de activiteiten op dit terrein aan de Sluiskilse kant aan het zicht zouden worden ontrokken door de aanleg van een landschapswal.
EQC verzorgt de inspectie van de onderafdichting van deze landschapswal. Begin deze maand hebben we met behulp van het lekdetectiesysteem Geologger gecontroleerd of er beschadigingen waren aan de kunststofolie. Twee beschadigingen werden vastgesteld. Die zijn inmiddels door de folieverwerker hersteld.


Vijf beschadigingen in afdichting van Stortplaats Het Friese Pad
Met het lekdetectiesysteem zijn vijf beschadigingen in de kunststofafdichting van de stortplaats Het Friese Pad gedetecteerd en gelokaliseerd. Deze beschadigingen zijn zowel ontstaan bij de aanleg van de kunststoffolie als bij de werkzaamheden voor de aanleg van de golfbaan. De omvang van de beschadigingen varieerde van een snee van een paar centimeters tot een paar meter. De laatste is ontstaan door drainagewerkzaamheden. De technische oplevering heeft op 13 augustus plaatsgevonden, nadat alle beschadigingen zijn gerepareerd. Wekelijks wordt een lekdichtheidsmeting uitgevoerd.

Eisen Accreditatie vastgesteld door Europees Parlement en Raad
Het Europese Parlement en de Raad hebben een verordening vastgesteld voor o.a. accreditatie instanties. Hierin is opgenomen dat de lidstaten slechts één nationale accreditatie-instantie mogen hebben. Om meervoudige accrediteringen te voorkomen en de acceptatie en erkenning van accreditatiecertificaten te verbeteren moeten de conformiteitsbeoordelingsinstanties (zoals Enviro Quality Control BV) vragen om geaccrediteerd te worden bij de nationale accreditatie-instantie van hun lidstaat van vestiging. Hiermee wordt voorkomen dat Nederlandse bedrijven met buitenlandse certificaten werken. Deze verordening is op 2 september jl. in werking getreden. Enviro Quality Control is geaccrediteerde door de Raad voor Accreditatie in Nederland en voldoet hiermee aan deze Europese verordening.
U kunt hier de verordening downloaden


Interessante symposia
- 22-23 oktober 2008, Lifetime of Geosynthetics, Dubai, United Arab Emirates: www.skz.de
- 26-27 februari 2009, Die Sichere Deponie 2009 Würzburg: www.skz.de

Als u EQC.nu wilt blijven ontvangen hoeft u niets te doen
Als u EQC.nu niet meer wilt ontvangen kunt zich afmelden: mail@eqc.nu